Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2012

peteka
Masz usta, których tyle lat, tyle lat szukałem.
Reposted fromwooaaah wooaaah

September 05 2012

peteka
A wszystko co musisz zrobić to założyć słuchawki,
położyć się na ziemi i słuchać CD Twojego życia,
krok po kroku, nic nie możesz przeoczyć:
wszystkie były zbłazowane, i wszystkie
w jakiś sposób potrzebne są żeby iść dalej.
Nikt Cię nie potępia, nikt Cię nie osądza
jesteś tym kim jesteś
i nie ma niczego lepszego na świecie.
Pauza,przewijanie,play
i jeszcze raz,i jeszcze raz,i od nowa-
nie wyłączaj nigdy Twojego ulubionego artysty,
kontunuuj nagrywanie, zbierz wszystkie utwory,
by wypełnić chaos, który masz wewnątrz siebie.
I jeśli pojawi się jedna łza,
kiedy będziesz słuchał, nie bój się...
To będzie łza fana, który słucha swojej ulubionej piosenki..
— trzy metry nad niebem
Reposted fromtaktoznowuja taktoznowuja

September 04 2012

peteka
Nadal siedzi we mnie jak wirus. I przychodzi w odpowiednim dla siebie momencie, zadając ból, przypominając o tych, gorszych sprawach. Dając do zrozumienia, że nic nie jest takie piękne i różowe jakie się zdaje. Pozostawiając po sobie ból i niepewność.
Reposted fromnetju netju
peteka
Nigdy nie żałuj znajomości z kimś, przez kogo byłeś chociaż przez chwilę szczęśliwy.
— ...
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem
peteka
Dlaczego mieszkasz tak daleko ?
— sad but true.
Reposted fromduszka666 duszka666

July 14 2012

peteka
Reposted fromeglerion eglerion
peteka
4227 cfda 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
peteka
4243 0047 390
Reposted fromwhateveer whateveer

June 18 2012

peteka
5360 5a20 390
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viayourwithoutyou yourwithoutyou
peteka
Zmień myśli a zmienisz życie!
peteka
A to wszystko co robisz to kwestia psychiki , kwestia tego co sobie wmawiasz.
— Demi.

May 14 2012

peteka
Reposted fromkoallasuu koallasuu
peteka
blue glow
Reposted fromstillbreathing stillbreathing
peteka
No i uwielbiam Cię uwielbiać, bo uwielbianie Ciebie to ulubiona rzecz, którą uwielbiam.
Reposted fromlabellavita labellavita
peteka

Nie szukaj powodów, powody są głęboko w nas
powody są dwa, jeden to Ty drugi to ja.

Reposted fromcarre carre
peteka
0990 d19f 390
Reposted fromhiimsara hiimsara

April 22 2012

peteka
7365 6557
Reposted fromidea4life idea4life
peteka
7393 34f6 390
peteka
Reposted fromwiedzmik wiedzmik
peteka
Reposted fromwiedzmik wiedzmik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl